Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa yöresi
Kaynak kişisi: Kadir Algın
Derleyeni: Selâhattin Alpay
Notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü formu

Sözleri

Palan dağı dumandır
Erzurum dolu handır
Gitti yârim gelmedi
Yaş gözüme dolandır

Bağlantı:
Oy cânân cânân cânân
Hangi derdime yanam

Palandağında kuş var
Kanadında gümüş var
Gitti yârim gelmedi
Elbet bunda bir iş var

Video yorumları

Aysun Gültekin

Aysun Gültekin "Palan Dağı Dumadır"

Belkıs Akkale

Erzurum Türküsü _ Palan dağı dumandır...

Bülent Özkan

Bülent Özkan - Palan Dağı Nazike #şanlıurfa #malatya

Notası

Palan dağı dumandır notası

Bir yanıt yazın