Palan dağı dumandır türküsü

Sözleri

Palan dağı dumandır
Erzurum dolu handır
Gitti yârim gelmedi
Yaş gözüme dolandır

Bağlantı:
Oy cânân cânân cânân
Hangi derdime yanam

Palandağında kuş var
Kanadında gümüş var
Gitti yârim gelmedi
Elbet bunda bir iş var

Eserin künyesi

Yöresi: Şanlıurfa
Kaynak kişisi: Kadir Algın
Derleyeni: Selâhattin Alpay
Notaya alanı: Mehmet Özbek
Formu: Türkü

Video yorumları

Aysun Gültekin

Aysun Gültekin "Palan Dağı Dumadır"

Belkıs Akkale

Erzurum Türküsü _ Palan dağı dumandır...

Bülent Özkan

Bülent Özkan - Palan Dağı Nazike #şanlıurfa #malatya

Notası

Palan dağı dumandır notası