Pencere açıldı Bilal oğlan piştov patladı türküsü

Sözleri

Pencere açıldı Bilâl oğlan piştov patladı
Varın bakın kanlı da Bilâl, yine kimi hakladı

Bağlantı:
Allı yemeni Bilâl oğlan, pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye, salla yemeni

Ben sana varmam Bilâl oğlan, ben sana varmam
Yedi yıl karşımda dursan, yine sana yalvarmam

Not: Bu türkü, Atatürk tarafından Türk mûsikîsine kazandırılmıştır. Atamız söylemeden önce, bu türkü musıkişinaslarımızca bilinmiyormuş.

Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli
Kaynak kişisi: Bilinmiyor
Derleyeni ve notaya alanı: T.R.T.
Formu: Türkü

Video yorumları

Candan Erçetin

Candan Erçetin - Pencere Açıldı Bilal Oğlan (Audio)

Esma Başbuğ

Pencere Açıldı Bilal Oğlan Piştov Patladı

Ayşen Birgör

AYŞEN BİRGÖR & PENCERE AÇILDI BİLAL OĞLAN _ 26.10.2016

İsim belirtilmemiş…

Pencere Açıldı Bilal Oğlan

Notası

Pencere açıldı Bilâl oğlan piştov patladı notası