Eserin künyesi

Yöresi: Manisa yöresi
Kaynak kişisi: Haydar Balçın
Derleyeni ve notaya alanı: Emin Aldemir
Formu: Türkü formu

Sözleri

Söğüdün yaprağı nârindir, nârin
İçerim yanıyor, dışarım serin
Zeynebi bu hafta ettiler gelin

Bağlantı:
Zeynebim Zeynebim allı Zeynebim
Beş köyün içinde şânlı Zeynebim

Zeynep bu güzellik var mı soyunda
Elvân elvân güller kokar koynunda
Ramazan ayında, bayram gününde

Video yorumları

Tuğba Ger

Tuğba Ger Söğüdün Yaprağı Narindir Narin Manisa

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Söğüdün yaprağı nârindir nârin ( Zeynebim )

Âkile Artun

Akile Artun - Söğüdün yaprağı nârindir nârin

Filiz Tram

Filiz TRAM-Söğüdün Yaprağı Narindir Narin (MUHAYYER)R.G.

Münevver Özdemir

Münevver Özdemir / Söğüdün Yaprağı Narindir Narin

Notası

Söğüdün yaprağı nârindir, nârin notası

Bir yanıt yazın