Eserin künyesi

Yöresi: Samsun – Çarşamba yöresi
Kaynak kişisi: Fâik Okutken
Derleyeni ve notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Sular durulur derler
Güzel sorulur derler
Yâri gönlünde ara
Arayan bulur derler

Bağlantı:
Ey ninnoşum ninnoşum
Ben sana vurulmuşum
Eller almış yârini
Ben yârsızım bir hoşum

Suların akışına
Ben yandım bakışına
Seni merhem dediler
Sinemin yarasına

Video yorumları

Emel Taşçıoğlu

Emel Taşçıoğlu - Sular Durulur Derler

Dünyâ Tekin

Dünya Tekin - Sular Durulur Derler

Elif Bûse Doğan

Sular Durulur Derler

Notası

Sular durulur derler notası

Bir yanıt yazın