Benli Hasan Ağa

Benli Hasan Ağa, 1607 yılında Edirne’de dünyâya geldi. Babası helvacı esnafındandı. Bûselik ve rast makamlarının bilinen ilk bestelerini vermiştir.

Müzik yaşamına tanbur çalarak başlamış, daha sonra tanbura ile sürdürmüştür. Güzel sesli bir hânende olduğu için, saray çevresinin de dikkatini çekmiştir.

On sekiz yaşında, Osmanlı sarayının eğitim merkezi olan Enderûn’a alınıp tanburî ve musikişinas olarak yetiştirildi. Burada Vehbi Osman Efendi gibi döneminin önemli müzik bilginleriyle tanıştı.

Saraya girişiyle birlikte, padişah 4. Murat’ın sohbet arkadaşı oldu ve henüz çocuk yaşta olan padişah 4. Murat’a tanbura çalıp rumeli türküleri söyledi.

Yine bu dönemde zamanın önemli seyyahlarından Evliya Çelebi ile dostluk kurmuştur. Çeşitli kademelerde devlet görevlerine getirildi ve padişahın en yakınındaki görevlerden musahipliğe kadar yükseldi.

Dördüncü Murad’ın vefatından sonra emekli oldu. Benli Hasan Ağa, rast makâmında verdiği eserlerle önemli bir saygınlık kazanmıştır. Kaynaklardan nakledilen bilgilere göre, önemli klasik Türk müziği bestekarlarından Tanburi Büyük Osman Bey; kendisinden rast makâmında peşrev eser vermesi istendiğinde, Benli Hasan Ağa’ya saygı olarak, bu alanda eser veremeyeceğini söylemiştir.

Dede Efendi ve Hasan Ağa’nın eserlerinin armonize edilerek Atatürk‘e sunulduğu bilinmektedir. 1662 yılında vefat eden Benli Hasan Ağa’nın zamanımıza ulaşabilen on beş kadar eserinin tamamı peşrev ve saz semâîsi formundadır. Kaynak: tr.wikipedia.org ve devletkorosu.com

Bir yanıt yazın