Burhanettin Deran, hayatı ve eserleri

Burhânettin Deran

1902 yılında dünyâya gelen Burhânettin Deran, asker sanatcılar arasında en meşhur olanlarındandır. Kanun sanatcısı ve ressam Erol Deran‘ın babasıdır. 1918 yılında henüz 16 yaşında iken yaptığı Nihâvend makamında bir fantezi ile başladığı bestekârlığını, hâyatı boyunca hiçbir sebeple ihmal etmemiş ve bir çok sözlü eserin yanı sıra bir de saz eseri bestelemiştir.

İmzasını taşıyan eserlerin çoğu, sanat câmiasında ve toplumda beğeni kazanmış, radyo yayınlarında ve konserlerde icra edilmiştir. “Pınarın başında su verdin içtim” mısraıyla başlayan ve kısaca “Ayşem” diye anılan Hicaz makamı, Düyek usulündeki şarkısı, en meşhur olan eseridir. Kıymetli bestelere imza atan Burhânettin Deran, 3 Eylül 1965 tarihinde vefât etmiş ve İstanbul – Kozlu mezarlığına gömülmüştür.