Ferit Sıdal

1 Mart 1925 tarihinde Ankara’da dünyâ ya gelen Ferit Sıdal’ın annesi Mehlika Hanım, babası Ankara Hâkimlerinden İhsan Bey’dir. Maarif İlkokulundan sonra, orta ve lise öğrenimini Gazi Lisesi’nde tamamlamıştır. Türk musıkîsi ile ilişkisi, ortaokul yılların da tanbur sazına duyduğu yakınlıkla başlamıştır.

Musıkîmizin dahi sanatkârlarından Tanburi Cemil Bey‘in talebesi eczacı Tevfik Bey’le bir yıla yakın tanbur çalışmış, daha sonra da bu çalışmalarını Türk Musıkîsinin bir başka ünlü Tanburisi İzzettin Ökte’yle sürdürmüştür.

Bu arada bestekâr Şekerci Cemil Bey‘in oğlu Nurettin Cemil Bey’le repertuvar, uzun sayılabilecek bir süre de, Şerif İçli‘yle nota ve repertuvar çalışmıştır.

Devlet Konservatuvarı nazariyat hocası Ahmet Muhtar Ataman’dan da Türk ve Batı Müziği nazariyatı konusunda yararlanmıştır. Lise öğreniminden sonra bankacı olarak çalışmış, T.R.T. Müzik Dairesi Başkanlığı’nın 1972 yılında kuruluşuyla, adı geçen Dairenin Türk Sanat Müziği Müdürlüğü görevine atanmış ve on üç yıl bu görevi sürdürmüştür.

1950 yılında Ankara Radyosu’na tanbur sanatçısı olarak giren Ferit Sıdal, aynı yıl içerisinde Müzeyyen Hanımla hayâtını birleştirmiştir. İhsan ve İlham adında iki oğlu, Melis ve Buse adında da iki torunu olmuştur. Ankara Radyosu’ndaki tanbur sanatçılığının yanı sıra, 1956 yılından bu yana; Kadınlar, Erkekler Topluluğu ve Klâsik Koro gibi topluluklarda şeflik yapmıştır.

Ferit Sıdal besteleri

Stajyer radyo sanatçılarına Türk Musıkî; nazariyatı derslerinde hocalık yapan Ferit Sıdal bir süre de Kültür Bakanlığı Ankara DevIet Klâsik Türk Müziği Korosu’nun nazariyat derslerine girmiştir.

Ferit Sıdal’ın bestekârlık sahasındaki çalışmaları 1951 yılında başlamış olup, ilk eseri Şehnâz Makamında bir saz semaisidir. O günden bu yana yüzün üzerinde saz ve söz eseri bestelemiştir.

1990 yılında T.R.T.’den emekli olan sanatçıya, 1998 yılında Devlet Sanatçısı ünvanı verilmiştir. T.R.T.’nin bastırmış olduğu “Türk Müziği Nazariyatı” kitabını hazırlamış, Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği İcra Denetleme Kurulu ile Müzik Dairesi Başkanlığı Araştırma Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.Geçmiş yıllarda plağa okunmuş, ancak notası olmayan dörtyüzün üzerinde eseri notaya alarak T.R.T. Türk Sanat Müziği repertuvarına kazandırmıştır.

Avni Anıl‘ın hazırlayıp sunduğu Ferit Sıdal belgeseli

Bir Besteci-Ferit Sıdal

Bir yanıt yazın