Hânende Manol Ağa

Ermeni asıllı hânende ve bestekâr Hânende Manol Ağa’nın, hayâtı ve yaşadığı yıllar (? – 1902?) hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda ismi de; Manok ve Manuk gibi farklı şekillerde görülmektedir. Bestekârın günümüze sâdece iki şarkısı gelebilmiştir.

Ermenice’de Manok veya Manuk olan bu ismi, Osmanlı Manol yapmıştır. Bir mecmuada (Millet Küt. 732) bugün notası elimizde olamayan bir saba şarkısının güftesi verilirken “Sesi Güzel Manol” kaydı düşülmüştür ki, Hanende Manol olmalıdır.

Şu eserler de notaları üzerinde “Manok” kaydıyla görülmüştür: Arazbar Düyek Ş. (Ey nazenin şuh dildar), Arazbar Aksak Ş. (Göreyim meh-cemâlin). Ancak bunların Kemâni Manok’a ait olma ihtimali de vardır

Bir yanıt yazın