Ömer Altuğ

Tanbûrî bestekâr Ömer Altuğ, 1905 yılında Sivas’ta dünyâya gelmiştir. Babasının adı Mehmed Kâmil’dir. İlk öğreniminden sonra, Sivas Sultanisi’nde orta öğrenimini tamamlamış ve bir süre de medrese öğrenimi görmüştür.

Tanburu kimseden ders almadan kendi kendine öğrenmiş ve 1938 yılından sonra da Ankara Radyosu’na girmiştir. O zamanlar ciddi bir sanat eğitimi yapılan bu kuruluşun, onun sanatını ilerletmesinde büyük yararı olmuştur.

Güçlü bir tanbûrî alan Ömer Altuğ; sessiz, nazik, duygusal ve içine kapanık bir yaratılıştaymış. Özel mûsiki toplantılarına katıldığı zaman, taksim yaparken ışıkları söndürür, gözlerinden akan yaşları saklamaya çalışırmış.

Bestekar olarak üç saz semaisi ile, on kadar şarkısı bilinmektedir. Radyo evi içinde bazı üzücü olaylara hedef olmuş, emekli olarak memleketine dönmüş ve çeşitli sıkıntılar içinde 10 Mart 1965 tarihinde Sivas’ta vefat etmiştir.

Bir yanıt yazın