Rüştü Şardağ

Rüştü Şardağ, babasının alay kâtibi olarak görev yaptığı sırada 1915 yılında Halep’te dünyâya geldi. Aslen Elbistanlı olan Mehmet Âtıf bey ile Kadiriyye tarikatine mensup Melek hanımın oğludur. Ailesi İstanbul’un Beylerbeyi semtine yerleştiği sıralarda bir yaşında idi. İlk öğrenimini Beylerbeyi Nümune ve Altunizâde ilk mekteplerinde tamamladıktan sonra Üsküdar Ortaokulunu bitirdi.

Trabzon, Balıkesir, İstanbul öğretmen okullarından sonra Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat bölümüne devam etti. Buradan mezun olduktan sonra 1960’da Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü İdarecilik Bilimleri Fakültesinde fonetik ve diksiyon ihtisası yaptı. Çeşitli okullarda edebiyat dersleri verdi.

Türk Ansiklopedisi yayın kurulu danışmanlığında bulundu. 1950 yılında İzmir Belediyesi yazı işleri müdürü, 1967 yılında teftiş kurulu başkanı oldu. Belediye başkan yardımcılığına kadar yükseldikten sonra belediyeden emekli oldu. Fransızca, Farsça, biraz Arapça bilen Şardağ, çeşitli dergi ve gazetelerde san’at ve edebiyatla ilgili yazılar yayınladı.

1950 yılında hizmete giren İzmir Radyosu’nun kurucularındandır. Kurulduğu yıllarda iki yıl kadar ücretsiz hizmet görmüş, aynı kuruluşta sonradan idareci olmuştur. 1983 yılında İzmir milletvekili seçildi. Bir süre de Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Korosu’nda sanat danışmanlığı yaptı. İzmir’de 27 Kasım 1994 tarihinde vefat etti ve Narlıdere Mezarlığı’na defnedildi.


Rüştü Şardağ besteleri

Babasının teşviki ile erken yaşlarında mûsikî çalışmalarına başladı. İlk derslerini babasından aldı. Bir süre Lemi Atlı‘dan yararlandı. Tarikat mensubu bir aileden olduğu için dinî mûsikîmiz hakkında az çok bilgisi vardı. Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne devam etti. Bestekârlığa daha sonra yöneldi.

İlk eseri Rast makâmındaki “Bahçemde safa hükmediyorken solayım” mısraı ile başlayan şarkısıdır. Bundan başka elliye yakın şarkı besteledi. Edebiyatımızda Vatan, Ömer Hayyam Rübaileri, Allah’a Giden Yollar, Şâir Padişahlar gibi eserlerinden başka, Itrî hakkında da bir incelemesi vardı. Aynı zamanda iyi bir güfte şâiri olan Rüştü Şardağ, yazdığı şiirleri hem kendisi, hem de bir çok bestekâr bestelemiştir.
Kaynak: musikimeclisi.com

Rüştü Şardağ belgeseli

Bir Besteci-Rüştü Şardağ

Bir yanıt yazın