Santurî Ethem Efendi

Santurî Ethem Efendi, 1855 – 1926 yılları arasında yaşamıştır. 1913 yılında büyük oğlunun Diyale savaşı’nda şehit olması üzerine felç geçirmiş ve memuriyetten emekli olmuştur. Evinden çıkamadığı için, zamanını tek eliyle nota yazmayla geçirirmiştir.

14 Eylül 1926 gecesi, evinde bulunan mangaldan sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangından, tek başına olduğu için kendini kurtaramamış ve yanarak hayâtını kaybetmiştir. Mezarı, İstanbul Küçüksu Mezarlığındadır.

Hilmi Bey’in talebesi, Türk müziğinin ünlü bestekârı ve Santurîsi Ethem Efendi, Türk müziğinde bilinen en büyük Santur icracısıdır. Soğukçeşme Askerî Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra müzik yeteneği sezilerek, Enderun’a alınmıştır.

1871 yılında Tophane’de bir meşkhane açarak öğrenciler yetiştirmiş, 1908 yılında Darülmusiki-i Osmanî’de dersler vermiş ve 400 civarında eser bestelemiştir. En tanınmış eserleri şehnaz longa’dır.

Santurî Ethem besteleri

Mehmet Güntekin, Santurî Ethem Efendi’yi anlatıyor

Mehmet Güntekin Santurî Ethem Efendi'yi anlatıyor:
Selim Sesler - Şehnaz Longa

Bir yanıt yazın