Ömer Akpınar

Gümrük muhafaza memuru İzzet Akpınar’ın oğlu, bestekar ve Türk halk müziği sanatçımız Ömer Akpınar, 1935 yılında Çavuşlu da dünyâya gelmiştir. Musiki hayâtı, 1942 yılında Trabzon Akçakale’de dinlemek suretiyle feyz aldığı zurnacı Bibiş ve zurnacı Ömer aracılığı ile başlamış ve ilk sazı kaval olmuştur.

1945 yılında ailesiyle Çavuşlu Cami yanı mahallesinden İstanbul’a taşınmış ve akrabası Çavuşlulu Mehmet Hamzaoğlu’ndan bağlama dersleri almıştır.

Beyoğlu Atatürk Lisesinde okurken saz eğitimini geliştirmiş ve 1952 yılında İstanbul Radyosunda 15 dakikalık program yapmıştır. Lise öğrencisi olduğu için Sadi Yaver Ataman’ın davetini kabul edememiş, 1960 yılında İstanbul Radyosunda açılan sınavı kazanarak radyoda çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl yedek subay öğretmen olarak askere gitmiş, bulunduğu Çayören köyünde derleme çalışmaları yapmıştır.

Askerlik görevinden sonra film müziği ve plak çalışmalarıyla uğraşmış, Muzaffer Akgün, Nezahat Bayram, Nurettin Çamlıdağ gibi sanatçılara şef saz olarak eşlik etmiştir. 1967 yılında açılan sınavı kazanarak, tekrar radyoda çalışmaya başlamış, 1969 yılında Türk halk müziği yayın ve program şefliğine atanmıştır.

1976 yılında Türk halk müziği denetleme kurulu üyeliğine, 1978 yılında merkez denetleme kurulu üyeliğine atanmış ve 12 Mayıs 2000 tarihinde de emekli olmuştur. Radyoda “Bağlamam perde perde” ve “Edirne’den Ardahan’a” adlı programları hazırlayıp sunmuş, Giresun ve Çavuşlu dolaylarından 50’ye yakın derleme yapmış ve bu derlemeleri notaya almış olan Ömer Akpınar, 2 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir.

Derlediği eserlerden bazıları

  • Ağasar’ın balını (Oy Asiye)
  • Akpınar depremine söylenen ağıt
  • Al eline feneri
  • Al tavandan belleri
  • Bel bağımın tokası
  • Biz hepimiz üç kardeşiz
  • Çitten söktüm çangalı
  • Çavuşlu diye diye
  • Koyunum kuzuladı
  • Yaylanın soğuk suyu

Derleyen: Murat Özarslan – Kaynak: cavuslu.org

Bir yanıt yazın