Ali Sarcan

Şiirlerim 42 yıldan beri aşkı ve ızdırabı dile getirmiştir. Hiçbir zaman melânkolik olmadım. Tabiatın güzelliklerini ve bazen de ızdıraplarını gördüğüm gibi yazdım.

Rötuş bilmem. Şiir fotoğrafçılığı da hiç yapmadım. İlhâmımı kağıt üzerine döktüm. Eski Servet-i Fünûn mecmualarında, Ali Rıza imzasıyla, divan tarz ve usûlü ile şiirlerim yayınlandı.

Bundan 18 yıl önce, 2. baskı olarak “Gönül İlhamları”nı yayınladım. Bu son kitabımda aşka fazla yer verdim. “Aşksız meşk olmaz demişler” Ali Sarcan – 1974

Okuyucularımla başbaşa

22 yıldan beri Türk matbuatına hizmet etmekteyim. Ebedî ve tarihî sahada kalem tecrübelerinde bulundum. Şiirlerim Servet-i Fünûn edebiyatındaki şairlerin şiirleri arasına girdi. Şiirlerim masa başında düşünülerek yazılan şiirlerden olmayıp, sadece ilham-ı rabbanî ile yazılmıştır. Şurada, burada dağınık bir hâlde olan bir kıtalıktan alın da, altı kıtalığa kadar olanlar intişar etti.

Bilhassa İstanbul’da intişar eden “Musiki Mecmuası”ndaki kıtalar arasında ve besteye en uygun şekilde olan Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten diye başlayan parçayı, 1958 senesinde Ankara Radyo Evi saz sanatkârlarından bestekâr bay Selâhattin İnal tarafından Rast makâmında bestelenmiş, güzide ses sanatkârımız Zeki Müren tarafından müteaddit defalar okunarak iştihar eden bu esercik, yine ses sanatkârlarımızdan, Behiye Aksoy tarafından plak doldurularak piyasaya arz edilmiştir.

Yazılarımın beste ve plak doldurma hadiselerinde bilgi sahibi olmadığımdan, bunları dağınık bir hâlden kurtarmak gayesi ile, “Gönül İlhamları” namı altında bir araya getirerek, çok kısa bir zamanda neşrine çalıştım. Bu hususta bana Samsun eşrafından, Sayın Cevat Özlü maddi ve manevi yardımlarını esirgemediklerinden, kendilerine de burada teşekkür ederim.

Bu insanî bir borçtur. Başka hiçbir gaye güdülmediğini bütün samimiyet ve saffetimle tebarüz ettirmeye çalışırım. Kitapta aceleye geldiği için, tertip hataları yok değildir. Bunu da şiir ve edebiyat sever okuyucularımın gayretime bağışlamalarını ve hüsnü niyetle okumalarını, yine tekrar yüksek kalplerinden dilerim. Samsun Gazi Kütüphanesi eski memurlarından olup, Amasya müze memurluğu’na naklen geçen Ali Sarcan.

Bu sayfadaki bilgileri paylaşan sayın Bülent Ütin‘e teşekkürlerimle. Sâlih Bora

Bir yanıt yazın