Cenap Muhittin Kozanoğlu

1893 yılında Trablus’ta dünyâya gelen; şair, güfte şairi, yazar, Türk Dil Kurumu uzmanı ve edebiyat öğretmeni Cenap Muhittin Kozanoğlu, 16 Kasım 1972 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Çukurova’lı Türkmenlerden Kozanoğlu aşiretinin Batı Kozan bölümüne mensup olup, babası Çadırcı Mehmet Ağa’nın (1833 – 1846) oğlu olan Kozanzâde Mehmet Bey, annesi de Şerife Hanım’dır.

Eşi 3 Kasım 1965 tarihinde vefat etmiş olan Adâlet Kozanoğlu’dur. Ferda, Cem, ve Mefkûre (Asova) adında üç çocuğu vardır.

Amcası Kozanoğlu Ahmet Bey, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerindeki isyanlarıyla tanınır, Kütahya valiliği yapmış, paşalık unvanı verilmiştir.

1865 yılından itibaren sürgüne gönderilen Türkmen Beyleri’nin sürgündeki acılarını anlatmak ve affedilmelerini sağlamak isteyen Cenap Muhittin Bey’in babası Kozanzâde Mehmet Bey, bu acıları anlattığı bir türkü yazıp, II. Abdülhamid’in selâmlık arabasının içine atmış, bunun üzerine II. Abdülhamid “Arabama kâğıt atan, her şeyi atar” diyerek Mehmet Bey’i Trablus’a sürmüştür.

Cenap Muhittin Kozanoğlu, en çok şarkı güfteleriyle tanınmıştır. Bunlardan Refik Fersan‘ın Acemkürdî makâmında bestelediği Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız şarkısı en meşhurları olup; başta T.R.T. radyo ve televizyonları olmak üzere sürekli seslendirilmektedir. Yine çok meşhur 2 şarkı güftesi ise “Geçen Bahardan” ve “Uzaklardakine” adlarını taşımaktadır. Kaynak: tr.wikipedia.org

Şairimiz ile ilgili olarak bu sayfadaki bilgileri paylaşan sayın Bülent Utin‘e teşekkürlerimle. Sâlih Bora

Bir yanıt yazın