Engin Çır

Engin Çır, 29 Ekim1954 tarihinde Samsun’da dünyâya geldi.

Babası Mustafa Kerim Çır, annesi Kadınşah Leman Hanım’dır. İlköğrenimini Samsun’da 30 Ağustos İlkokulu’nda başladı.

Orta öğrenimini Devrim Ortaokulu’nda yaparken, okul Bando Bandosunda iki yıl kadar alto çaldı.

1971 yılında Türk halk müziği ile ilgilenmeye başladı. Kendi kendine bağlama çalmayı öğrendi.

Ümit Bekizağa ve Av. Necâti Bulutay’ın beraber çalıştırdıkları Samsun Halk Müziği Derneği’nde ciddi çalışmalarına başladı.

Ümit Bekizağa’dan istifade etti. 1972 yılında mahalle komşusu Metin Köksal’ın teşvikiyle edebiyat’a, şiir’e ve şarkılara duyduğu aşırı ilgi nedeniyle o yıllarda şefliğini Taner Çağlayan’ın yaptığı Samsun Mûsıkî Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu’na iştirak etti.

1979 yılına kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bu çalışmalarının yanı sıra adi bestekâr Cavit Ersoy’dan, uzun bir süre özel olarak ud, solfej ve nazariyat dersleri aldı. 1979 yılında kurulan Samsun Belediye Konservatuarı’na başladı. Dört yıllık öğrenimi sırasında Cavit Ersoy, Dr. Turgut Tokaç, Şadan Ünsal, Ali Özgümüş, Fethi Ünal, Ali Özdolap ve Nihat Alaca’dan istifade etti.

1979 – 1980 döneminde T.R.T. Ankara Radyosu’nun Türkiye çapında açmış olduğu açtığı Türk sanat müziği ön sınavını “istisna akidli ses sanatçısı” olarak kazandı. Engin Çır, Konservatuardan 1984 yılında mezun oldu. İl mezunlarından olup aynı kuruluşta hem icra heyetinde bulundu, hem de öğretim görevlisi olarak 1989 yılına kadar nota, solfej, nazariyat ve uslûp – teganni dersleri verdi.

Engin Çır kimdir

1988 yılında Kültür Bakanlığı’nca yapılan denetim ve sınav sonucu Türkiye’yi temsilen Arnavutluk’un Korçe, Pogrades, Elbasan, Saranda, Vilora, Doris, Tiran, Skodra şehirlerinde ve Delvina kasabasında konserler verdi.

1982 yılında müzik faaliyetlerine başlayan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu’unda şef yardımcısı ve ud sanatçısı olarak, 1989 yılına kadar konservatuardaki görevinin yanı sıra çalışmalarını sürdürdü.

1989 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Ankara’da Türkiye çapında açmış olduğu sınavları kazanarak, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı.

1999 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuarı Temel Bilimler bölümü öğrencisi Banu Tan tarafından, “Engin Çır’ın Hayâtı ve Eserleri” lisans bitirme ödevi olarak hazırlanıp, kitap şekline dönüştürüldü.

1970 yılından beri şiir yazan Engin Çır, genelde hece vezni ile yazmasına rağmen, zaman zaman serbest tarzda da çalışmaları oldu.

Şiir konusunda teknik açıdan Saadettin Kaplan’dan ders aldı. Ses sanatçılığı ve şairliği yanı sıra 1978 yılında başladığı beste çalışmalarını sürdürdü. Bu zamana kadar yazdığı 350 civarındaki şiirlerinden 150 si birçok besteci tarafında bestelendi. 50 tanesi T.R.T. repertuarına alındı. Kendi bestelediği 120 civarındaki şarkılarından ise, 50 adedi T.R.T. repertuarına girdi.

Bunların haricinde çocuk şiirleri yazdı ve besteledi. Birçok gazete ve dergide değişik konularda zaman zaman yazılar yazdı, şiir ve besteci köşeleri hazırladı ve hazırlamakta. 6 eseri değişik sanatçılar tarafından kasetlere okundu. Engin Çır; 1999 yılında “Duygularım”, 2000 yılında da “Hasret” isimli şiir kitapları, 2003 yılında da ” Türk Sanat Müziği Çocuk Şarkıları” kitabını ve 2004 yılında “Gönül Defterim” isimli şiir kitabını çıkardı.
Kaynak: demokraturla.com

Bir yanıt yazın