Türk müziği nazariyat ve solfej dersleri

Türk müziği nazariyatı ve solfej dersleri eğitimi, tüm konservatuvarlarda ve tüm eğitim süresince devam etmektedir. Konservatuvarlarda ki Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej dersi eğitimiyle, öğrencilerin Türk Müziği makamlarını tanımaları, solfej ve deşifre kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ritim duygularının geliştirilmesi, makamsal olarak kullanılan seslerin ve ses aralıklarının doğru seslendirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konservatuvar eğitimi süresince alınan Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej dersi, eğitiminde ilk olarak müzik terimlerinin anlamları öğretilerek derslere başlanmaktadır.

Daha sonra nota değerleri, sus değerleri ve kullanılan diğer işaretler öğretildikten sonra Türk Müziği eğitimine geçilmektedir.

Türk Müziği eğitimine ilk olarak Türk Müziği perdelerinin öğretilmesiyle başlanır. Perde öğretiminden sonra, aralıklar ve aralıkların çeşitli sayılarla rakamlandırılması öğretilir. Aralık isimleri de öğretildikten sonra, kullanılan bemol ve diyezler ile bunların seslendirilmesi öğretilir.

Son olarak, bu aralıkların oluşturduğu diziler ve bu dizilerden oluşan makamların öğretilmesine geçilir.
“Onur Akdoğu yazmış olduğu Türk Mûsikîsi Nazariyatı Dersleri adlı kitabında, Türk Müziği Nazariyatı dersinde nasıl bir yöntem kullanılacağını kitabın içindekiler bölümünde şu şekilde anlatmıştır.” (Akdoğu, 1993).

 1. Bölüm: Türk Mûsikîsinde perdeler
 2. Bölüm: Aralıklar, aralıkların rakamlandırılması, isimlendirilmesi, ölçülmesi, aralığın tel üzerindeki tatbiki ve Türk Mûsikîsi’nde kullanılan diyez ve bemollerin işaretleri, sekizli aralıklar, beşli aralıklar, dörtlü aralıklar, üçlü aralıklar ve aralıkların çevrilmeleri.
 3. Bölüm: Dizi teşkiline yarayan dörtlüler ve beşliler, dizi teşkiline yarayan tam dörtlüler, dizi teşkiline yarayan tam beşliler, diğer bazı dörtlü ve beşliler.
 4. Bölüm: Dizi ve makam
 5. Bölüm: Sekizlinin yirmidört gayrı müsâvi kısma bölünmesinin ilmi sebebi ve yirmidört sesi elde etmenin yolları.
 6. Bölüm: Basit makamlar.
 7. Bölüm: Ana dizi.
 8. Bölüm: Düzüm, ölçü.
 9. Bölüm: Türk Mûsikîsi’nde usûller, usûllerle ilgili bazı bilgiler.
 10. Bölüm: Geçki.
 11. Bölüm: Mürekkep makamlar, mürekkep makamların tasnifi, tahlili, tenkidi.
 12. Şed makamlar, basit makamların şedleri. Kaynak: dergipark.gov.tr

Bir yanıt yazın

 • Post author:
 • Son değiştirilen gönderi:16 Mayıs 2024