İhsan Râif Hanım

İhsan Râif Hanım, 1877 yılında Beyrut’ta dünyâya geldi.

Nafıa ve Ziraat Nazırı Köse Mehmed Raif Paşa’nın kızıdır. Babasının görevi nedeniyle pek çok yer gezdi. Özel olarak müzik, edebiyat ve Fransızca dersleri aldı.

Küçük yaştan itibaren edebiyata ilgi duydu. Balkan Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyetinde gönüllü hemşirelik de yapmış olan İhsan Râif Hanım, hece veznini kullanan ilk kadın şairlerimizdendir.

Döneminin şairlerinden Rıza Tevfik‘in etkisiyle, hece vezniyle halk şiiri tarzında şiirler yazdı.

Hece veznini kullanan ilk kadın şairlerimizdendir. Sade bir dili, yalın bir anlatımı vardır. Fransızcaya ve Fransız Edebiyatına vakıftı.

İhsan Râif Hanım, önce Ali Bey ile, sonra Fecr-i Ati edebi topluluğuna mensup Şahabettin Süleyman ile, daha sonra da Hüsrev adında bir kişiyle evlenmiştir.

İhsan Râif hanım kimdir

Kurtuluş Savaşı sırasındaki mitinglerde, ateşli nutuklar ve şiirlerle milli mücadeleye destek vermiştir.

Şiirleri kadınsı, aşk dolu ve yoğun duygu içeriklidir. Şiirlerinden bazılarını kendisi, çoğunu da diğer sanatçılar bestelemiştir. İhsan Râif Hanım’ın şiirlerinden bestelenmiş şarkılar günümüzde de dinlenmektedir.

Günümüzde Şişli Kaymakamlığı binası olarak olarak kullanılan, babasına ait Taş Konak’ta değişik dönemlerde yaşamış, şiir ve bestelerinden bazılarını gerçekleştirmiştir.

En bilinen eseri “Kimseye etmem şikâyet” adlı çocuk yaşta evlendirilmesi nedeniyle yazdığı şiiridir.

Bu şiiri, 2008 yılından itibaren Şişli Kaymakamlığı görevini yürüten Mehmet Öklü tarafından kaleme alınan, aynı adlı romana da konu olmuştur. 1926 yılında, apandisit ameliyatı için gittiği Paris’te, ameliyat masasından kalkamayarak yaşamını yitirmiştir. Mezarı Rumelihisarı’ndadır. Kaynak: tr.wikipedia.org

Bir yanıt yazın