Memduh İmre

Hâfız ve gazelhan olan Memduh İmre, 1891 yılında İstanbul Topkapı’da dünyâya gelmiştir. Müderris Osman Efendi ile Münibe Hanımın oğludur. Küçük yaşlarda hafız oldu. Ağabeyi Neyzen Ayetullah Bey sayesinde musikiye başladı. Kanuni Nazım Bey, neyzen İhsan Aziz Bey ve tanburi Ahmed Beylerden ders aldı. Almanya’ya plak doldurmak için gitti. Sesi lahuti idi. Heyet “Davud” akorttan okurken bile, o rahatça söyler ve taksim ederdi.

Çok öğrenci yetiştirmiş olan Memduh İmre’nin, 10 kadar şarkısı bilinmektedir. Askeri rüştiyeyi bitirdi. Okuduğu ezanlarla dikkati çekti. Öğretmen okuluna gitti. Daruhalim-i Musiki Heyetine girdi. Memduh İmre) Daruttalim-i Musiki Heyeti’nin, hafızlık geleneğinden gelme, tek hânendesidir.

Harbiye Nezareti’ndeki memurluğu sırasında, yine aynı dairede çalışan Mehmed Fahri Kopuz‘la tanışması, hayâtını değiştirmiş, musiki ile daha yoğun ilgilenmeye başlamıştır. Köklü bir geleneğin izlerini taşıyan üslubu etkileyicidir. 18 kasım 1956 tarihinde safra kesesi iltihabından vefat etmiş ve cenazesi Merkez efendi mezarlığına defnedilmiştir.

Bir yanıt yazın