Abdi Coşkun

Tanbur sanatçısı Abdi Coşkun, 1941 yılında Mürefte’de dünyâya geldi. Beylerbeyi İlkokulu ve Vefa Lisesi’nden sonra, İ.Ü. İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

1963 – 1983 yılları arasında, T.R.T. İstanbul Radyosu’nda; korist, tanbur sanatçısı, Türk sanat müziği Şube Şefi ve eğitim – denetim-sınav komisyonları üyesi olarak çalıştı.

1983 yılında, kadro nakliyle geçtiği İ.T.Ü. TMD Konservatuvarı’nda, Temel Bilimler Bölümü ve Temel Bilimler Türk sanat müziği Anasanat Dalı başkanlıklarında bulundu.

Yurt içinde ve A.B.D., Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinde birçok sanat etkinliklerine katıldı. 1967 yılından itibaren, 25 yıl Konya’daki Mevlâna törenlerinde tanbur çaldı.

Türk Musikisi nazariyatı alanında incelemeler ve çalışmalar yaptı ve İ.T.Ü. Konservatuvarı için, tanbur metodu hazırladı. 1980 yılında yaptığı, Klasik Türk Müziği uzunçaları sebebiyle, UNESCO şeref ödülü kazandı.

Cenevre Etnografya Müzesi’nin yayınladığı CD’si, etnomüzikoloji alanında “Osmanlı Tanbur Sanatı” adıyla arşive alındı. Adı geçen arşiv, uluslararası CD’ler Academy Charles Cross Grand Prix’i kazandı.

Tanbur yapımı konusunda; Kumkapılı Âgâh (İdem) Usta, Hâdi (Eroğluer) Usta ve Onnik (Üner) Usta gibi eski ustalarla çalıştı ve incelemelerde bulundu.

2007 başında, yaş haddinden İ.T.Ü. TMD Konservatuarı’ndan emekli oldu. Konservatuvarda yetiştirdiği öğrencilerinden bir kısmı, T.R.T. ve devlet korolarında görev yapmaktadırlar. Abdi Coşkun, evli ve kemençe sanatçısı Lütfiye Özer ile kanun sanatçısı Ayşe Ayan adlı iki kız evlât ve üç torun sahibidir.
Kaynak: devletkorosu.com

Abdi Coşkun Nihavend Tanbur Taksimi

Bir yanıt yazın