Aka Gündüz Kutbay

Aka Gündüz Kutbay, 17 Ağustos 1934 tarihinde İstanbul’da Halıcıoğlu semtinde dünyâya geldi.

Babası Telsiz Telgraf İdaresi memurlarından Mehmed Zeki Bey, annesi Hacer Münibe Hanım’dır. Çocukluğu zor şartlarda geçmiş, Eyüp Ortaokulu’nu ikinci sınıftan terk etmiştir.

Daha sonra İsmail Usta’nın yanında, kunduracı çırağı olarak çalışmaya başlamıştır. İsmail Usta’nın oğlu Bahaeddin Bey ve Neyzen Mes’ud Paker’in teşvikleriyle, musıki ve ney‘e yönlenmiştir.

Eyüp’de bulunan Musıki Cemiyeti’ne intisab etmiş ve burada Yenikapı Mevlevihanesi’nin Şeyhi olan, Abdülbaki Baykara‘nın oğlu Neyzen Gavsi Baykara ile tanışarak, 1953 – 1956 seneleri arasında üç sene yoğun bir ney eğitimi almıştır.

Musıki bilgisini, Radife Erten‘in ev toplantılarında ve askerlik görevi dönüşünde katıldığı, Laika Karabey’in Korosunda derinleştirmiştir.

Bunu, Üsküdar Musıki Cemiyeti’ndeki yoğun çalışmaları izlemiştir. 1960 yılında artık olgun ve tanınmış bir neyzen olarak, İstanbul Radyosu’na intisab etmiş, çok sayıda konser, neşriyata ve kayda neyiyle katılmıştır.

1966 yılında, Radyo’da solist olarak çalışan, Süheyla Kutbay ile evlenmiş ve bu evlilikten, Hakan Kutbay isimli oğlu dünyâya gelmiştir. Özellikle taksim yaparken neyinden çıkardığı kuvvetli, ama o ölçüde de lirik dem seslerle dikkat çekmiştir.

1970’li yıllarda açılan İ.T.Ü Klasik Türk Müziği Konservatuarına hoca olarak girmiş, başta Sadreddin Özçimi, Arif Erdebil ve Yavuz Akalın olmak üzere, çok sayıda neyzenin yetişmesinde katkıda bulunmuştur. Ayrıca, Radyo bünyesinde kurduğu Erkekler Korosu’nu yönetmiş ve başarılı icralara imza atmıştır.

Neyzen Aka Gündüz Kutbay, yıllar boyu Mevlana ihtifallerine neyzen olarak katılmıştır. Özellikle Halil Can’ın vefatından sonra Serneyzenlik yapmıştır. Yaptığı çok sayıda kayıt ve katıldığı konserle, Mevlevi Musıkisinin ve Ney’in yurt dışında tanıtımına yaptığı hizmetler dikkat çekicidir.

1978 yılında Radyo’dan kendi isteği ile emekli olmuştur. Son yıllarında tecrübi çalışmalara da ilgi duymuş, Okay Temiz ile Caz çalışmış ve artık klasikleşen Zikir isimli bir albüme önemli katkılarda bulunmuştur.

1979 yılının sıcak 27 Ağustos günü, özel bir davetle katıldığı bir radyo emisyonu öncesinde, diğer sazlara akort için neva sesi verirken ağırlaşmış ve geçirdiği bir kalp krizi ile ruhunu teslim etmiştir.

Merhum Aka Gündüz Kutbay, kendisine has ve taklit edilmesi olağanüstü zor olan ney üfleyişiyle, yaptığı lirik, duygu yüklü taksimleriyle, rindane, hesapsız ve iyicil hayâtıyla neyzenler aleminde yaşamaya devam edecektir.
Kaynak: akagunduzkutbay.com

Ney ve Tanbur ile Saz Eserleri - Aka Gündüz Kutbay, Doğan Ergin, Necdet Yaşar ve Abdi Coşkun

Bir yanıt yazın