Sâdun Aksüt

Tanburi, besteci ve yazar Sâdun Aksüt, 26 Ekim 1932 tarihinde Merzifon’da dünyâya gelmiştir.

Bir yaşını biraz geçmişken ailece İstanbul’a gelmişlerdir. İstanbul Belediye Konservatuvarı’na giren Sâdun Aksüt, burada Şefik Gürmeriç ve Kemal Gürses‘ten dersler almıştır.

Konservatuvarı bitirmeden İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği’ne girmiş ve burada Hüseyin Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi ve de Laika Karabey’den dersler almıştır.

Laika Karabey’den başladığı tanbur öğrenimine, 1950 yılı başlarında girdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde hocası Emin Ongan‘ın aracılığı ile büyük üstat tanburi İzzettin Ökte’den dersler alarak devam etmiştir.

İzzettin Ökte’den son derece yararlanan Aksüt, bugün hala öğrencilerine hocasının tavrını öğreterek onun üslubunu, tavrını devam ettirmektedir. 1951 yılı sonlarında İstanbul Radyosu’nda arkadaşlarıyla birlikte saz eserleri çalmaya başlamıştır.

1956 yılında İstanbul Radyosu Türk Musikisi Nota Kütüphanesi’ne memur olanak giren Sâdun Aksüt, bir yandan da solo ve topluluk programlarında tanbur çalmaktaydı. 1966 – l967 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti’ne tanburi olarak girmiştir.

1967 yılında yeniden İstanbul Radyosu’na dönmüş ve sendikalı sanatkar olarak tanburilik görevini sürdürmüştür. Sâdun Aksüt, 1950 yılı sonlarından, 1975 yılına kadar da piyasada çalışmış ve devrin büyük sanatkarlarına refakat etmiştir. 1967 yılından vefatına kadar Münir Nurettin Selçuk‘un solo konserlerine tanburi olarak katılmıştır.

1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na tanbur öğretim görevlisi olarak atanan Sâdun Aksüt, 198l yılında radyodan (T.R.T.) emekli olmuş, fakat konservatuvardaki görevini sürdürmüştür. 1996 yılında konservatuvardan yaş haddinden emekliye ayrılmışsa da, sözleşmeli olarak hocalığa devam etmiştir.

2000 yılından bu yana ise, sadece saat ücretiyle derslerine devam eden Sâdun Aksüt, elden ayaktan düşmedikçe bu göreve devam edeceğini ve öğrencileriyle beraber olacağını söylemektedir.

16 yıl T.R.T. Türk Sanat Musikisi Repertuvar Kurulu üyeliğinde bulunmuş olan Sâdun Aksüt’ün; 100 kadar şarkısı, 24 ilahisi, 50 kadar çeşitli makamlardan saz eserleri, üç çocuk şarkısı ve Sazkar makâmında bir Mevlevi ayin-i Şerifi vardır.

Saz eserlerinden “Köyde”, “Gelin Karşılaması” ve “Ege’de Şenlik” isimli eserleri, Yalçın Tura tarafından çok sesli hale getirilmiştir. Bu eserlerin Dünyâ Prömiyeri, 24 Eylül 2004 tarihinde Şef Hakan Şensoy yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası tarafından icra edilmiştir. Bu arada orijinal aranağmeleri ve de geleneksel fasıl üslubuyla 20 adet fasıl tespit etmiştir (çeşitli makamlardan).

Yayınlanan kitapları arasında: Türkiye’de ilk yayınlanan Tanbur Metodu olan, Tanbur Metodu (Yeni öğrenenler için), 10 adet fasıl mecmuası, 500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi, Dede Efendi (Rauf Yekta Bey‘in Esatiz-i Elhan adlı eski Türkçe eserinin Rüştü Eriç‘le müşterek tercümesi), Güfteler, Müzisyen Osmanoğulları, Güfteler Hazinesi; Tanbur Metodu (Geliştirilmiş – Teknik), Bahardan Hazana Esintiler (Şiirler), Alkışlarla Geçen Yıllar (Hatırat), Türk Musikisinin 100 Bestekarı, Dillerdeki Şarkılar (Güfteler) ve Şarkılarda İstanbul bulunmaktadır.

2004 yılında müzisyen arkadaşı Dağhan Baydur’un isteği üzerine, Muzikotek firmasına kendi şarkılarından oluşan ve kendisinin okuyup çaldığı, “Sisli Bir Eylül Gecesi” adında bir CD yapmıştır. Kendisinin yaylı tanbur çaldığı bu CD’de, batı sazları da Aksüt’e refakat etmişlerdir. Bu CD, Muzikotek Müzik Bankasında da yer almaktadır. Kaynak: muzikotek.com.tr

Sâdun Aksüt’le Türk sanat müziği üzerine söyleşi:

Teke Tek Özel - Sadun Aksüt -1 Mart 2009

Sâdun Aksüt’ten tanbur taksimi:

Sabite Tur Gülerman - Sadun Aksüt Tanbur Taksimi - Söndü Yadımda Akisler Gibi

Bir yanıt yazın