Hakkı Derman

Hakkı Derman, İstanbul’da dünyâya geldi. 10 Aralık 1972 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Musikiye on yaşında, Beylerbeyili müezzin Ziya Bey’den keman dersi alarak başladı.

On iki yaşında Beşiktaş Musiki Cemiyeti’ne girdi, beş yıla yakın süre bu kuruluşun musiki çalışmalarına katıldı.

O yıllarda Beşiktaş Gazi Osman Paşa Lisesini, 1926 yılında da Eczacılık Mektebini bitirdi. Kısa bir sahne deneyiminden sonra, 1928 yılında İstanbul Radyosunun yayınlarına katıldı. 1936 yılında, yeni açılan Ankara Radyosu’na geçti.

Hakkı Derman, 1937 – 1940 yılları arası aynı kentteki Refik Saydam Enstitüsünde çalışarak, kimya dalında uzmanlaştı.

1945 yılında İstanbul’a dönerek, Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti’ne katıldı. Türk musikisi çalışmalarını yönetmekle görevli çeşitli radyo kurullarında üye olarak bulundu.

1972 yılında Konservatuvar’dan emekli oldu. Son dönemin değerli kemancılarından biri olan Derman, Türk musikisinde kemana hareketli bir icra tavrı getirmiştir. Çalışı, kendi döneminin ve daha önceki dönemin kemancılarından farklıdır. Uzun yay kullanması ve yayının kıvraklığı tekniğinin en önemli niteliğidir.

Hakkı Derman’ın taksimleri dikkate değer bir özellik taşımıştır. Kendine özgü tekniği birçok kemancıyı etkilemiş, yönettiği fasıllarda da canlı bir icra örneği ortaya koymuştur. Kaynak: 2023turkiye.net

Bir yanıt yazın