İsmail Altunsaray

Müziğe 12 yaşında bağlama ile başlayan ses ve saz sanatçısı Türk halk müziği ses ve saz sanatçısı İsmail Altunsaray, lisans eğitimini İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlamıştır.

Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı’ndan başarıyla mezun olan Altunsaray, 2009 – 2011 yılları arasında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak hizmet vermiştir.

Çeşitli üniversitelerin ve toplulukların yurtiçi ve yurtdışı etkinliklerinde yer almış, T.R.T. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Birimi’nde ve T.C. Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Korosu’nda saz sanatçısı olarak görev almıştır.

Birçok televizyon ve radyo programında icracı olarak yer almış, Erkan Oğur, Erdal Erzincan ve Cengiz Özkan gibi usta sanatçılarla konserler vermiştir. Ayrıca bozlak ve flamenko kültürünü harmanlayarak; Paco Pena, Miguel Ortega ve Ye Ye De Cadiz ile birlikte farklı zamanlarda gerçekleştirdikleri konserler, müzikseverlerden tam not almıştır.

2006, 2008, 2009 ve en son 2011 yıllarında düzenlenen; Ârif Sağ, Mûsâ Eroğlu, Erkan Oğur ve Erdal Erzincan gibi ustaların da katıldığı “İ.T.Ü. Bağlama Günleri”nde solo performanslar sergilemiştir.

2008 yılında “Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri” adını taşıyan organizasyonda, Türk halk müziği icracılık dalında İsmail Altunsaray, “Teşvik Ödülü” ne lâyık görülmüştür.
Kaynak: ismailaltunsaray.com.tr

Bir yanıt yazın