Neriman Altındağ Tüfekçi

Ses sanatçısı Neriman Altındağ Tüfekçi, İstanbul’da dünyâya gelmiştir. Annesi Erzurum’lu Hayriye Hanım, babası Amasya’lı Nurettin Behiç Bey’dir. İlköğretimini, şimdiki adı Nilüfer Hatun olan, 19. İlkokul’da tamamlamış, ortaöğretimini Nişantaşı Kız Lisesi’nde bitirdiği yıl olan 1942 yılında açılan, stajyer sınavını kazanmış ve Ankara Radyosu’na girmiştir.

O yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı’nın kurulma hazırlıkları için Ankara’da bulunan, Alman Kompozitör Paul Hindemith ve bir konser nedeniyle orada bulunan Orkestra Şefi Hermann Scherhen’in, ses kalitesi nedeniyle kendisine mutlaka opera sanatçısı olması gerektiği yönündeki uyarı ve tekliflerini teşekkür ederek geri çevirmiştir.

Halk Müziği’nin bağımsız bir dal olarak ayrılmasından sonra, bu ihtisas dalını seçen ilk kişi olmuştur.

1949 yılında Yurttan Sesler Korosu şef yardımcılığına atanmış, 1950 yılında repetitörlük ve 1953 yılında da artist – öğretmenlik derecelerine yükselmiştir.

Neriman Altındağ Tüfekçi kimdir

1957 yılında Kadınlar Korosu’nu kurup yöneten sanatçı, 1959 yılında İstanbul Radyosu’na naklen gelmiş, burada, solistliğin yanısıra, Yurttan Sesler Kadınlar Korosu’nu da kurup yönetmiş, aynı zamanda Türk Müziği Şube Müdür Yardımcılığı görevini de yapmıştır.

1972 yılında tekrar Ankara Radyosu’na dönmüş, solistlik ve şeflik görevlerine burada devam etmiştir.

İstanbul’da kurulmakta olan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kuruluş çalışmalarına katılmak amacıyla, 1976 yılında T.R.T.’den ayrılmış ve Konservatuar’a Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.

İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nın yüksek ve lisansüstü bölümlerinde öğretim görevlisi ve Danışma Birimi üyesi olarak sürdürdüğü çalışmalarını, 1998 yılında noktalamıştır.

Kendisine aynı yıl T.C. Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı” ünvanı verilmiştir.

Neriman Altındağ Tüfekçi hakkında

Muzaffer Sarısözen‘le 1951 yılından 1956 yılına kadar süren evliliğinden, Memil Sarısözen (1952) adlı bir oğlu, Nida Tüfekçi ile 1958 yılından 1993 yılında ölümüne kadar süren evliliğinden de Gamze (Tüfekçi) Yazıcı (1958) adlı bir kızı vardır.

Neriman Altındağ Tüfekçi, sanat yaşamı boyunca çeşitli görevler üstlenmiş, repertuarında yer alan tüm yörelere ait türkü ve özellikle uzun havaları, aslına ve yöre üslubuna uygun yorumuyla, solist olarak büyük başarı ve ün kazanmıştır.

Zamanın akademik eğitim veren tek kuruluşu olan Ankara Radyosu’nda oluşturulan büyük jürilerce yapılan sınavları üstün başarı ile kazanarak; ilk kadın solist, ilk kadın öğretmen, ilk kadın şef ve bugüne kadar Halk Müziği dalında verilen ilk ve tek kadın artist – öğretmen ünvanlarına lâyık görülmüştür.

İstanbul Nişantaşı’nda doğup büyüdüğü ve ablası Perihan Altındağ Sözeri‘nin Türk Sanat Müziği branşını seçmiş olmasına rağmen, o bir İstanbullu için çok zor olan yöresel tavırları, hançere özelliği ve sesinin genişliği yanı sıra, çok titiz çalışması ile başarmış ve bu özellikleri onun gerek uzun havalar, gerekse kırık havalar konusunda en geniş repertuara sahip halk müziği sanatçısı olmasını sağlamıştır.

Neriman Altındağ Tüfekçi türküleri

Yüzden fazla derlemesi bulunan Neriman Altındağ Tüfekçi’nin, Nida Tüfekçi ile birlikte yazdığı “Memleket Türküleri” adlı bir de kitabı vardır. Gerek şef ve gerek solist olarak çeşitli radyo ve televizyon konserlerinin yanı sıra, Japon Kültür Bakanlığı’nın özel davetlisi olarak Tokyo ve İşikava’da açıklamalı konserler vermiştir.

İstanbul Festivali gibi birçok müzik etkinliğine de şef ve solist olarak katılan, ulusal ve uluslararası kongre, rostrum ve sempozyumlarda çeşitli bildiriler sunan Neriman Altındağ Tüfekçi, Halk Müziği ile ilgili değişik konularda konferanslar vermiştir. Bugün Halk Müziği’nin ön sıralarında yer alan sanatçıların çoğu onun öğrencileridir.

Neriman Altındağ Tüfekçi’nin bölgesel özelliklere olan yatkınlığı, her yöreye aynı derecede eğilmesi ve tüm türküleri aslından dinleyerek çalışması, onu Halk Müziğimizin en geniş repertuarına sahip sanatçısı konumuna getirmiştir.

Doğu, Güney Doğu ve Kerkük Bölgelerinin en zor uzun havalarını en güzel, en doğru ve otantik icra eden, ekol olmuş bir sanatçıdır.

Tanınmış halk bilimci Halil Bedii Yönetken, “Derleme Notları” adlı kitabında, Neriman Altındağ Tüfekçi Hanım için “Halk Türkülerimizin ideal üslubunun çok değerli temsilcisi” diye yazmıştır. Türk Edebiyatının büyük ustalarından Yaşar Kemal kendisi için, Ahmet Karaman’ın “İşte Biz” adlı kitabında şu sözlere yer verir: “Bizim Müziğin en ustalarından biridir Neriman Tüfekçi.”

Türkü aşığı şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu bir söyleşisinde, “Neriman’dan başka kimseyi dinlemem, hele “Kışlalar doldu bugün çalacaksanız, sakın başkasından çalmayın, dinlemem.” diyerek sanatçıya olan hayranlığını dile getirmiştir. Neriman Altındağ Tüfekçi, 3 Şubat 2009 Salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul’da kaybetmiştir. Kaynak: tr-tr.facebook.com

Neriman Altındağ Tüfekçi Anısına.mp4

Bir yanıt yazın