Türkülerimizin kaynak kişileri, derleyenleri ve notaya alanlarından, Selâhattin Alpay hakkında bilgiler ve sitemdeki ilgili olduğu türkülerimizin sayfaları.