Çifte sofyan usûlü 9/8

Çifte sofyan usûlü, Aksak usulünün, 9/16’lık mertebesinin özel bir kalıba girmesinden ibarettir. Bu kalıp, aksak usulünün ikinci ve üçüncü ile beşinci ve altıncı vuruşlarının birleştirilmesi suretiyle meydana gelmiştir. Nota yazımında 9/16’lık olarak yazılması doğru ise de, aksak usulü gibi 9/8’lik mertebede yazılması tercih edilmiştir.

Levent Güzel, usûlün vuruluşunu gösteriyor:

Bendir Dersi 8-a(1): Aksak Usûlü, Ağır Aksak, Çifte Sofyân ve Evfer Usûlleri

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:18 Mayıs 2024