Ağıt formu nedir?

Ağıtlar, toplum vicdanında derin izler bırakan doğal olaylarla, bazı üzücü kişisel olayları konu edinen uzun hava türlerinden biridir.

Ağıtlar ezgi karakteri itibarı ile de yöresel bir niteliğe sahiptirler. Örneğin bir sel felaketini veya bir depremi konu edinebildiği gibi, genç yaşta ölen bir gelini veya savaşta ölen bir askeri konu edinir. Daha çok bir ölünün ardından söylenir.

Anadolu’nun hemen her yöresinde ölülerin başında ağıt yakıcılar adıyla bilinen kadınlar, o ölünün niteliklerini dile getiren ağıtlar söylerler.

Ağıtçı kadınlar, bu işi profesyonel bir uğraş olarak yerine getirirler. Ağıtlar uzun hava formunda olabildiği gibi, kırık hava formunda da olabilir.
Kaynak: turkishmusicportal.org

Bir yanıt yazın