Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimiz ile ilgili cümleler içinde geçen, nedir? diyebileceğiniz, isimler ve kavramlar hakkında bilgiler.

Beste ve beste nedir?

Beste formu hakkında bilgiler ve incelemesi. Mısra yapısı, terennüm, nakarat, ikaa, zeminhane, nakarathane ve meyan bölümleri.

Yorum yok

Aranağme nedir?

Bazı eserlere başlanırken hemen girişte, yalnız sazların çaldığı küçük bir bölüm olarak tarif edilebilen aranağme hakkında bilgiler.

Yorum yok

Ağır semai nedir?

Türk müziği formlarından, yapı itibariyle beste formunu andıran Ağır semâî formu, kullanılan usulleri ve ezgisel akışları hakkında bilgiler.

Yorum yok