Türk sanat müziği ve Türk halk müziği eserlerimiz ile ilgili cümleler içinde geçen, nedir? diyebileceğiniz, isimler ve kavramlar hakkında bilgiler.

Tango nedir?

Profesyonel dansçılardan oluşan Tango dans grupları yaptıkları koreografik şovlarla Tango müziğini ve dansını dünyâya yeniden sevdirmişlerdir.

Yorum yok

Taksim nedir?

Bir şarkıya veya saz eserine başlanmadan evvel, icra edilecek makamın seslerinde güzel nağmelerle seyir yapmak anlamındaki Taksim formu.

Yorum yok

Şuğul nedir?

Türk din müziği ilahi formlarından, güfteleri Arapça olan, bununla beraber çoğunluğu Türkler tarafından bestelenen ilahiler olan Şuğul formu.

Yorum yok

Semai nedir?

Türk sanat müziği formlarından, beste formundan sonra gelen, değişik bir beste tarzı olan semâî formu ve çeşitleri hakkında bilgiler.

Yorum yok

Saz semaisi nedir?

Türk sanat müziği formlarından, fasılların en sonunda çalınan saz eseri olarak tarif edilen Saz semâîsi formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Saz eseri nedir?

Türk sanat müziği formlarından, yalnız sazların icra etmesi için yazılmış olan saz eseri formu ve çeşitleri hakkında bilgiler.

Yorum yok

Savt nedir?

Türk din müziği formlarından, arapça'da "ses", genel anlamda da musiki ile okunan şiir anlamına gelan, Savt formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Şarkı nedir?

Türk müziği formlarından, küçük usullerle ölçülen, sözlü, terennümsüz, dört haneli eserler olarak tarif edilebilen şarkı formu hakkında bilgiler.

1 Yorum

Salat nedir?

Cami müziği formlarından, kelime olarak "Dua ve namaz" anlamına gelen, Salât formu ve çeşitleri hakkında bilgiler.

Yorum yok

Prozodi nedir?

Müzikteki prozodi kavramı hakkında bilgiler, prozodinin hem edebi, hem de musiki açısından çeşitli başlıkları altında incelemesi.

Yorum yok

Peşrev nedir?

Klasik Türk müziği formlarından ve saz eserlerinin en büyük formu olan, dört haneli olarak yapılan Peşrev formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Oyun havası nedir?

Türk müziği formlarından, insanlarda coşku uyandıran, yalnızca sazların çaldığı saz eserleri olan oyun havası formu hakkında bilgiler.

Yorum yok

Nota ve değerleri nedir?

Müzikle ilgili olarak, seslerin incelik, kalınlıkları ile sürelerini gösteren işaretler olan nota ve değerleri hakkında resimli, videolu öğretici sunumlar.

Yorum yok