Ses, Müzik, Nota, Bona ve Solfej nedir?

Ses: Cisimlerin titreşmeleriyle oluşan ve hava vasıtasıyla kulağa taşınan, kulakça algılanarak beyin tarafından değerlendirilen tabiat olayına denir.

Müzik ise: İnsanların anlatmak istedikleri duyguları melodilerle anlatma sanatıdır.

Konumuz olan ses temelde ikiye ayrılır:

  • İnsan sesi
  • Enstrüman sesi

İnsan sesi kendi özelliklerine göre ikiye ayrılır:

  • Erkek sesi
  • Kadın sesi. (Çocuk sesi de kadın sesi grubuna girer)

Erkek sesi üçe ayrılır:

  1. Tenor (İnce erkek sesi)
  2. Bariton (Orta kalınlıkta erkek sesi)
  3. Bas (Kalın erkek sesi)

Kadın sesi de üçe ayrılır:

  1. Soprano (İnce kadın sesi)
  2. Mezzo soprano (Orta kadın sesi)
  3. Alto (Kalın kadın sesi)

Nota: Sesin yani müziğin kâğıda dökülmesinde kullanılan alfabeye nota denilir. Nota aynı zamanda sesleri gösteren işaretlerdir. Bunlar: Do, re, mi, fa, sol, lâ ve si’dir.

Bona: Notaları sadece ritmik değerleriyle (süreleriyle), notanın sesini katmadan ve notaların ismini söyleyerek okumaktır.

Bona örneği

Bona’nın yukarıdaki portre için sesli uygulama örneği:

Solfej: Notaları, ritmik değerleriyle ve okunan notanın sesiyle seslendirmek, yani notaları ve işaretleri, notaların ismini söyleyerek, sürelerine uygun biçimde, sesimizi bir enstruman gibi kullanarak okumak, bir nevi çalmaktır.

Türk musikîsine giriş dersi

Solfej & Bona Nedir ? (Emre Yücelen Şan Dersi)
Solfej Eğitimi 1 (Emre Yücelen Şan Dersi)
Solfej Eğitimi 2 (Emre Yücelen Şan Dersi)
Solfej Eğitimi 3 (Emre Yücelen Şan Dersi)

Bir yanıt yazın