Tekbîr formu nedir?

Kelime manası, Cenâb-ı Hakk’ı yüceltmek, büyüklüğünü ifade etmek demektir.

Tekbîr formunun Istilâh (terim) manası ise, Özellikle camilerde, bayram namazından evvel ve hutbe sözleri arasında, ara – sıra duruşlarla, bütün halk tarafından müteaddid defalar okunan bir Câmi mûsikîsi formudur.

Ayrıca mevlidlerde, cuma ve cenâze namazlarında, çeşitli dinî ve millî günlerde, harbe başlamadan önce ve muharebe esnasında, sakal-ı şerîf ziyaretlerinde ve bu gibi vesilelerle Tekbîr getirilir.

Tekbîr, segâh makâmında ve usûlsüz olarak bestelenmiştir.

Bestekârının Hatip Zâkirî Hasan Efendi (ö. 1623) olduğu söylenirse de, Buhurîzâde Mustafa Itrî (ö. 1712) tarafından bestelendiği görüşü yaygın ve hâkim olmuştur. Dr. Yavuz DemirtaşKaynak: ktp.isam.org.tr

Bir yanıt yazın