Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın

Bestesi Rahmi Bey‘e, güftesi Nedîm‘e ait olan, hüseynî makâmı, curcuna usûlündeki şarkı.

Sözleri

Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın
Güzelsin, tâzesin, tersin, civansın
Gözümün nûrusun, sînemde cansın
Güzelsin, tâzesin, tersin, civansın

Video yorumları

Alper Diler

Alper DİLER-Aceb Nâzende Şûh-i Dil Sitansın (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın notası - 1
Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın notası - 2

Yorumunuz