Rahmi Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Rahmi Bey
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın
Güzelsin, tâzesin, tersin, civansın
Gözümün nûrusun, sînemde cansın
Güzelsin, tâzesin, tersin, civansın

Video yorumları

Alper Diler

Alper DİLER-Aceb Nâzende Şûh-i Dil Sitansın (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın notası - 1
Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın notası - 2

Bir yanıt yazın