Lâtif Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Lâtif Ağa
Makâmı: Evc-ârâ makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Açıldı sineme bir tâze yâre
Gam-ı pinhânım oldu âşikâre
Tahammül kalmadı sabra karâre
Aceb bu derd-i aşka var mı çâre?

Kolay sandım belâ-yı aşka yandım
Visâl-i yâre yol yok çok arandım
Fiğan-u nâleden bıktım usandım
Acep bu derd-i aşka var mı çâre?

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Açıldı sineme bir tâze yâre - Merâl Uğurlu

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Açıldı Sineme Bir Taze Yare (EVC ÂRÂ)R.G.

Notası

Açıldı sineme bir tâze yâre notası - 1
Açıldı sineme bir tâze yâre notası - 2

Açıldı sineme bir tâze yâre notası - 3
Açıldı sineme bir tâze yâre notası - 4

Bir yanıt yazın