Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma

Bestesi Şevki Bey‘e, güftesi Enderûnî Vâsıf‘a ait olan, hicâz makâmı, yürük semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma
Bir bağrı yanık âşıkım ettiğime bakma
Gönlüm yeniden âteş-i hicrâne bırakma
Yaktın beni bâri a güzel cânımı yakma

Türkçe karşılığı:
Ey taze gül, suçumu bağışla, başıma kakma.
Ben bir bağrı yanık âşıkım hatamı görmezden gel.
Gönlümü yeniden ayrılık ateşiyle yakma.
Beni yaktın, bari canımı yakma.

Video yorumları

Münip Utandı

Münip UTANDI - Affeyle Suçum ey Gül-i ter

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı ~ Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma

Nesrin Sipâhi

Af Eyle Sucum Ey Gul-i Ter Basima Kakma

Notası

Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma notası

Yorumunuz