Bimen Şen

Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Güfte şairi: Süleyman Nazif
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ağyâr ile sen, geşt-ü güzâr eyle çemende
Ben ağlayayım hasret ile, günc-i mihende
Ey her gülüşü, âleme bir gülşen-i hande
Bir gün gelecek, ağlayacaksın bana sen de

Türkçe karşılığı

Sen başkalarıyla bağlarda, bahçelerde neşeyle gezip toz, ben hasret içinde sıkıntı köşesinde ağlayayım.
Ey her gülüşü dünyâya bir tebessüm bahçesi sunan sevgili, bu böyle gider mi sanıyorsun?
Bir gün gelecek sen de bana ağlayacaksın.

Video yorumları

Ecehan Alkan

ecehan alkan/ağyar ile sen geşt ü güzar

Emel Sayın

Emel Sayın - Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende

Mustafa Seyran

Mustafa Seyran - Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende

Notası

Ağyâr ile sen, geşt-ü güzâr eyle çemende notası - 1
Ağyâr ile sen, geşt-ü güzâr eyle çemende notası - 2

Bir yanıt yazın