Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende

Bestesi Bimen Şen‘e, güftesi Süleyman Nazif‘e ait olan, hicâz makâmı, sengin semâî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende
Ben ağlayayım hasret ile günc-i mihende
Ey her gülüşü âleme bir gülşen-i hande
Bir gün gelecek ağlayacaksın bana sen de

Türkçe karşılığı:
Sen başkalarıyla bağlarda, bahçelerde neşeyle gezip toz, ben hasret içinde sıkıntı köşesinde ağlayayım.
Ey her gülüşü dünyâya bir tebessüm bahçesi sunan sevgili, bu böyle gider mi sanıyorsun?
Bir gün gelecek sen de bana ağlayacaksın.

Video yorumları

Ecehan Alkan

ecehan alkan/ağyar ile sen geşt ü güzar

Emel Sayın

Emel Sayın - Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende

Mustafa Seyran

Mustafa Seyran - Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende

Notası

Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende notası - 1
Ağyâr ile sen geşt-ü güzâr eyle çemende notası - 2

Yorumunuz