Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Ali Efendi
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Anlatayım hâlimi dildâre ben
Derd-i firâka arayım a’rayım çâre ben
Sabredeyim nice bir âzâre ben
Yaş dökeyim yalvarayım yâre ben

Türkçe karşılığı
Sevgiliye hâlimi anlatayım.
Ayrılık derdine çare arayayım.
Bu kırmalara, incitmelere ne zamana kadar sabredeyim?
Sevgiliye ağlayıp yalvarayım.

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Anlatayım hâlimi dildâre ben

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Anlatayım hâlimi dildâre ben

Melihat Gülses

Anlatayım Halimi Dildare Ben

Notası

Anlatayım hâlimi dildâre ben notası

Bir yanıt yazın