Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ârifem, ahkâm-ı sevdâdan, şikâyet eyleyemem
Senden, ey şûhi cihan, ölsen de, feragat eylemem
Sûzi hicrinle yanar, ağlar, nedâmet eylemem
Senden, ey şûhi cihan, ölsen de, feragat eylemem

Türkçe karşılığı

Ârif bir kişiyim, sevdânın hükümlerinden şikâyet etmem.
Ey dünyâ güzeli, ölsem de senden feragat etmem.
Ayrılık ateşinle yanıp ağlarım, ama yine de pişmanlık duymam.
Ey dünyâ güzeli, ölsem de senden feragat etmem.

Video yorumları

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Ârifem Ahkâm-ı Sevdâdan Şikâyet Eyleyemem (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Ârifem Ahkâm-ı Sevdâdan Şikâyet Eyleyemem (KÜRDİLİ HİCAZKAR)R.G.

Notası

Ârifem, ahkâm-ı sevdâdan, şikâyet eyleyemem notası

Bir yanıt yazın