Ârifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eyleyemem

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Hacı Ârif Bey
Makam: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûl: Düyek usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Ârifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eyleyemem
Senden ey şûhi cihan ölsende feragat eylemem
Sûzi hicrinle yanar, ağlar nedâmet eylemem
Senden ey şûhi cihan ölsende feragat eylemem

Türkçe karşılığı:
Ârif bir kişiyim, sevdânın hükümlerinden şikâyet etmem.
Ey dünyâ güzeli, ölsem de senden feragat etmem.
Ayrılık ateşinle yanıp ağlarım, ama yine de pişmanlık duymam.
Ey dünyâ güzeli, ölsem de senden feragat etmem.

Video yorumları

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Ârifem Ahkâm-ı Sevdâdan Şikâyet Eyleyemem (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Ârifem Ahkâm-ı Sevdâdan Şikâyet Eyleyemem (KÜRDİLİ HİCAZKAR)R.G.

Notası

Ârifem ahkâm-ı sevdâdan şikâyet eyleyemem notası

Yorumunuz