Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

Eserin künyesi

Besteleyen: Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca
Sözünü yazan: Fâruk Nâfiz Çamlıbel
Makamı: Hicâz makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok
Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok
Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok

Öyküsü

Artık bo solan bahçede bülbüllere yer yok öyküsü

Güftenin öyküsünü Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta anlatıyor:

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok öyküsü - Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşça | Artık Bu Solan Bahçede Bülbüllere Yer Yok

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok

Ahmet Özhan

Artık Bu Solan Bahçede

Notası

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok notası - 1
Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok notası - 2

Yorumunuz