Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Fuzûlî
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Âşık oldur, kim kılar cânın fedâ cânânına
Meyl-i cânân etmesin, her kim ki kıymaz cânına
Cânânı cânâna vermektir, kemâli âşıkın
Vermeyen can, itirâf etmek gerek noksânına

Aşk resmin âşık öğrenmek gerek pervâneden
Kim yanar gördükde şem’in âteş-i sûzanına
Kimseler cânân için can vermeye laf etmesin
Kim gelüptür bu sıfat ancak Fûzulî şânına

İlk paragrafının Türkçe karşılığı

Âşık odur ki, sevgiliye canını feda eder.
Her kim ki canını feda edemeyecekse, sevgiliye yönelmemelidir.
Aşkın en üst mertebesi, canını sevgiliye verebilmektir.
Canını veremeyecek olan, aşkta eksikliğini itiraf etmelidir.

Video yorumları

Gürsel Koçak

Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına, Gürsel Koçak

Ahmet Özhan

Ahmet Özhan - Âşık Oldur Kim Kılar Cânın Fedâ Cânanına

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy - Aşık oldur kim kılar canın feda cananına (TSM)

Notası

Âşık oldur, kim kılar cânın fedâ cânânına notası

Bir yanıt yazın