Hacı Fâik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Fâik Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın
Yanar yıkılır derd ile her gâh acımazsın
Düşmez bu senin şânına ey âfet-i cânım
Ölsem senin aşkınla ben ah mâh acımazsın

Video yorumları

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Aşıklarının Hâline Ey Mâh Acımazsın (Peşrevli)(HİCAZ)R.G

İnci Yaman

İnci YAMAN-Aşıklarının Hâline Ey Mâh Acımazsın (HİCAZ)R.G.

Notası

Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın notası

Bir yanıt yazın