Reşat Erer

Eserin künyesi

Bestecisi: Reşat Erer
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşkın ile ey nev-civân
Yanmaktayım dâim heran
Naz eyleme gel mihribân

Nakarat:
Bâri lûtfeyle gel hemân
Pür yâredir sînem aman.

Hasretinle ağlar gönül
Gözyaşıyla çağlar gönül
Dâim seni anar gönül

Video yorumları

Tulûn Korman

Tülun Korman - Aşkın ile ey nevcivan

Münip Utandı

Münip Utandı - Aşkın ile ey nevcivan

Güzin Değişmez

Aşkın ile Ey Nevcivân

Notası

Aşkın ile ey nev-civân notası - 1
Aşkın ile ey nev-civân notası - 2

Bir yanıt yazın