Reşat Erer

Eserin künyesi

Bestecisi: Reşat Erer
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Aşkın ile, ey nev-civân
Yanmaktayım, dâim, her an
Naz eyleme, gel, mihribân

Nakarat:
Bâri, lûtfeyle gel, hemân
Pür yâredir, sînem aman.

Hasretinle, ağlar gönül
Gözyaşıyla, çağlar gönül
Dâim seni, anar gönül

Video yorumları

Tulûn Korman

Tülun Korman - Aşkın ile ey nevcivan

Münip Utandı

Münip Utandı - Aşkın ile ey nevcivan

Güzin Değişmez

Aşkın ile Ey Nevcivân

Notası

Aşkın ile, ey nev-civân notası - 1
Aşkın ile, ey nev-civân notası - 2

Bir yanıt yazın