Âteş-i aşkınla ey şûh-i şenim

Bestesi Hâşim Bey‘e ait olan, şedd-i arabân makâmı, ağır aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Âteş-i aşkınla ey şûh-i şenim
Misl-i Ferhâd oldu dağlar meskenim
Çâre ne sevdim efendim suç benim
Ölme var ayrılma yok bir bendenim

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

ŞEDD-İ ARABAN-Âteş-i Aşkınla Ey Şûh-i Şenim (Bekir Sıtkı SEZGİN)R.G.

Notası

Âteş-i aşkınla ey şûh-i şenim notası

Yorumunuz