Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına

Bestesi Şevki Bey‘e, güftesi Muâllim Nâci Efendi‘ye ait olan, hicâz makâmı, devr-i hîndî usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına
İbret oldum âh aşk erbâbına
Hür iken düştüm belâ girdâbına
İbret oldum âh aşk erbâbına

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bağlanıp zülf-i hezaran tabına

Kâni Karaca

Kani Karaca-Bağlanıp Zülf-i Hezaran Tâb'ına

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Bağlanıp zülf-i hezâran tâb'ına

Notası

Bağlanıp zülf-i hezâran tâb'ına notası - 1
Bağlanıp zülf-i hezâran tâb'ına notası - 2

Yorumunuz