Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Muâllim Nâci Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bağlanıp, zülf-i hezâran tâbına
İbret oldum âh, aşk erbâbına
Hür iken düştüm, belâ girdâbına
İbret oldum âh, aşk erbâbına

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bağlanıp zülf-i hezaran tabına

Kâni Karaca

Kani Karaca-Bağlanıp Zülf-i Hezaran Tâb'ına

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alaeddin Yavaşça - Bağlanıp zülf-i hezâran tâb'ına

Notası

Bağlanıp, zülf-i hezâran tâb'ına notası - 1
Bağlanıp, zülf-i hezâran tâb'ına notası - 2

Bir yanıt yazın