Ben de gönül çektim eskiden

Eserin künyesi

Besteleyen: Necip Celâl Andel
Sözünü yazan: Necdet Rüştü Efe
Makamı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Tango formu

Sözleri

Ben de gönül çektim eskiden
Yandı hayâtım bu sevgiden
Anladım ki bir aşka bedel
Gençliğimmiş elimden giden

Önünde ben geldim de dize
Yâr olmadı bu kimse bize
En nihâyet düşüp can verdim
Gözündeki yeşil denize

Nakarat:
Sarmadımsa da belden geçmedim bu emelden
Bir hazin mâceradır onu aldılar elden
Başkasına yâr oldu eller bahtiyâr oldu
Gönlüm hep baştan başa viran bir diyar oldu

Mâzi kalbimde bir yaradır
Bahtım saçlarımdan karadır
Beni zaman zaman ağlatan
İşte bu hazin hatıradır

Ne göğsünde uyuttu beni
Ne bûseyle avuttu beni
Geçti ardından uzun yıllar
O kadın da unuttu beni

Video yorumları

Esin Engin

Mazi Kalbimde Yaradir

Dilek Türkan

İncesaz - Mazi Kalbimde Bir Yaradır [ Mazi Kalbimde © 2005 Kalan Müzik ]

Notası

Ben de gönül çektim eskiden notası - 1
Ben de gönül çektim eskiden notası - 2

Ben de gönül çektim eskiden notası - 3
Ben de gönül çektim eskiden notası - 4

Yorumunuz