Ben derdime hiç çâre bulmam sâki

Bestesi Ârif Sâmi Toker‘e, güftesi Muhyiddin Râif Yengin’e ait olan, mâhur makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Ben derdime hiç çâre bulmam sâki
Aşkın beni öldürse de yılmam sâki
Mest kadehi çeşm-i siyahın oldum
Dolsa kadeh-i ömrüm ayılmam sâki
Aşkın beni öldürse de yılmam sâki

Video yorumları

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Ben Derdime Hiç Çare Bulmam Saki

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Ben derdime hiç çare bulmam saki

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Ben derdime hiç çare bulmam saki

Mediha Demirkıran

Mediha Demirkıran - BEN DERDİME HİÇ ÇARE BULMAM ( SAKİ ) plak

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu - Ben derdime hiç çare bulmam saki

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Ben Derdime Hiç Çare Bulmam Saki (MAHUR)R.G.

Aslı Pakalınlar

Aslı PAKALINLAR-Ben Derdime Hiç Çare Bulmam Sâki (MAHUR)R.G.

Notası

Ben derdime hiç çâre bulmam sâki notası - 1
Ben derdime hiç çâre bulmam sâki notası - 2

Ben derdime hiç çâre bulmam sâki notası - 3

Yorumunuz