Tanbûrî İzak Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî İzak Efendi
Makâmı: Gül’îzâr makâmı
Usûlü: Zencîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ
Kıl terahhum âşık-ı meftûnuna ey meh-lika
Dil harâb olmaktadır arzû-yi vaslınla senin
Nâ-ümmîd etme kerem kıl bendene ey pür-cefâ

Türkçe karşılığı

Gönül, saçlarının kıvrımlarına bağlıdır, ey gönül avcısı!
Sihirlenmiş âşıkına merhamet et, ey ay yüzlü sevgili.
Gönül, sana kavuşmak arzusuyla harap olmaktadır.
Beni ümitsizliğe düşürme, kölene biraz da lûtufkâr ol, ey cefâ dolu güzel.

Video yorumları

Kâni Karaca

Doç. Dr. Adnan Çoban

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

Notası

Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ notası - 1
Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ notası - 2

Bir yanıt yazın