Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ bestesi

Sözleri

Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ
Kıl terahhum âşık-ı meftûnuna ey meh-lika
Dil harâb olmaktadır arzû-yi vaslınla senin
Nâ-ümmîd etme kerem kıl bendene ey pür-cefâ

Türkçe karşılığı:
Gönül, saçlarının kıvrımlarına bağlıdır, ey gönül avcısı!
Sihirlenmiş âşıkına merhamet et, ey ay yüzlü sevgili.
Gönül, sana kavuşmak arzusuyla harap olmaktadır.
Beni ümitsizliğe düşürme, kölene biraz da lûtufkâr ol, ey cefâ dolu güzel.

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî İzak Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Gül’îzâr makamı
Usûl: Zencîr usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Beste-i Zincir-i Zülfündür Gönül Ey Dil-rübâ (GÜL-İZAR)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban, Gülizâr Beste - “Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dilrübâ”

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu-Beste-i Zencir-i Zülfündür Gönül Ey Dil-rüba

Notası

Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dil-rübâ notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...