Tanbûrî İzak Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî İzak Efendi
Makâmı: Gül’îzâr makâmı
Usûlü: Zencîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Beste-i, zencîr-i, zülfündür, gönül, ey, dil-rübâ
Kıl terahhum, âşık-ı meftûnuna, ey, meh-lika
Dil harâb, olmaktadır, arzû-yi vaslınla, senin
Nâ-ümmîd, etme, kerem kıl, bendene, ey, pür-cefâ

Türkçe karşılığı

Gönül, saçlarının kıvrımlarına bağlıdır, ey gönül avcısı!
Sihirlenmiş âşıkına merhamet et, ey ay yüzlü sevgili.
Gönül, sana kavuşmak arzusuyla harap olmaktadır.
Beni ümitsizliğe düşürme, kölene biraz da lûtufkâr ol, ey cefâ dolu güzel.

Video yorumları

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Beste-i Zincir-i Zülfündür Gönül Ey Dil-rübâ (GÜL-İZAR)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban, Gülizâr Beste - “Beste-i zencîr-i zülfündür gönül ey dilrübâ”

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu-Beste-i Zencir-i Zülfündür Gönül Ey Dil-rüba

Notası

Beste-i, zencîr-i, zülfündür, gönül, ey, dil-rübâ notası - 1
Beste-i, zencîr-i, zülfündür, gönül, ey, dil-rübâ notası - 2

Bir yanıt yazın