Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem

Bestesi Neyzen Rızâ Bey‘e ait olan, sabâ makâmı, yürük semâî usûlündeki yürük semâî.

Sözleri

Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem
Ruhun gibi can verdi bize bâde-i lâ’lin
Canım ye le lel lel lel le lel lel le le la li of of tane değişmem

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin Klasik kemençe taksimi: İhsan Özgen

Bekir Sıdkı Sezgin-Bezm-i gamını sahn-ı gülistana değişmem

Notası

Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem notası

Yorumunuz