Neyzen Rızâ Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Neyzen Rızâ Bey
Makâmı: Sabâ makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem
Ruhun gibi can verdi bize bâde-i lâ’lin
Canım ye le lel lel lel le lel lel le le la li of of tane değişmem

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin Klasik kemençe taksimi: İhsan Özgen

Notası

Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem notası

Bir yanıt yazın