Tanbûrî İzak Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî İzak Efendi
Makâmı: Gül’îzâr makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber
O bî-vefâ-yı sitem-ger o müşk-bû dilber
Sirişk-i çeşmimi görse felek olur giryân
Figan ki bilmedi hâlim o lâle-rû dilber

Türkçe karşılığı

O fitneci dilber, eğer kalbimdeki derdi bilseydi…
O vefasız, sitemci, mis kokulu dilber…
Gözyaşlarımı görse felek dahi ağlardı.
Feryat ki halimi bilmedi o lâle yüzlü dilber.

Video yorumları

Kâni Karaca

Doç. Dr. Adnan Çoban

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

Notası

Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber notası - 1
Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber notası - 2

Bir yanıt yazın