Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber

Bestesi Tanbûrî İzak Efendi‘ye ait olan, gül’îzâr makâmı, yürük semâî usûlündeki yürük semâî.

Sözleri

Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber
O bî-vefâ-yı sitem-ger o müşk-bû dilber
Sirişk-i çeşmimi görse felek olur giryân
Figan ki bilmedi hâlim o lâle-rû dilber

Türkçe karşılığı:
O fitneci dilber, eğer kalbimdeki derdi bilseydi…
O vefasız, sitemci, mis kokulu dilber…
Gözyaşlarımı görse felek dahi ağlardı.
Feryat ki halimi bilmedi o lâle yüzlü dilber.

Video yorumları

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Bileydi Derd-i Derûnum O Fitnecû Dilber (GÜL-İZAR)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban, Gülizâr Yürük Semâî - “Bileydi derd-i derûnum o fitnecû dilber”

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu - Bileydi Derd-i Derunum O Fitne-cü Dilber

Notası

Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber notası - 1
Bileydi derd-i derûnum o fitne-cû dilber notası - 2

Yorumunuz