Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun

Eserin künyesi

Beste: Yesâri Âsım Arsoy
Güfte: Zühtü Paşa’nın damadı İhsan Bey
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun
Bîgâne nigâhınla beni öldürüyorsun
Hicrin ile ben ağlar iken sen gülüyorsun
Bîgâne nigâhınla beni öldürüyorsun

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Bilmem Nîye Bir Bûseni Sen Çok Görüyorsun (HİCAZ)R.G.

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Bilmem niye bir buseni sen çok görüyorsun

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Bilmem Nîye Bir Bûseni Sen Çok Görüyorsun (HİCAZ)R.G.

Çiğdem Yarkın

ÇİĞDEM YARKIN £££ Bilmem Niye Bir Bûseni Sen Çok Görüyorsun

Notası

Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun notası

Yorumunuz