Bir devlet için çerha temennadan usandık bestesi

Sözleri

Bir devlet için çerha temennâdan usandık
Bir vasl için ağyâre müdârâdan usandık
Hicrin çekerek zevk-i mülâkatı unuttuk
Mahmûr olarak lezzet-i sahbâdan usandık

Türkçe karşılığı:
Bir mutluluk için feleğe selâm vermekten usandık.
Bir kavuşma için dost olmayanlara dost gibi görünmekten usandık.
Ayrılık acısından kavuşma zevkini unuttuk.
Sarhoşluğumuzdan şarabın lezzetinden usandık.

Eserin künyesi

Beste: Nâlîzâde Ali Dede
Güfte: Bağdatlı Rûhî
Makam: Şehnâz bûselik makamı
Usûl: Remel usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Bir Devlet İçün Çerha Temennâdan Usandık

Alper Diler

Alper DİLER-Bir Devlet İçin Çerha Temennâdan Usandık (Tan.Tak.Selçuk SİPAHİOĞLU)(ŞEHNAZ)R.G.

Notası

Bir devlet için çerha temennâdan usandık notası