Bir devlet için çerha temennâdan usandık

Eserin künyesi

Bestecisi: Nâlîzâde Ali Dede
Güfte şairi: Bağdatlı Rûhî
Makâmı: Şehnâz bûselik makâmı
Usûlü: Remel usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Bir devlet için çerha temennâdan usandık
Bir vasl için ağyâre müdârâdan usandık
Hicrin çekerek zevk-i mülâkatı unuttuk
Mahmûr olarak lezzet-i sahbâdan usandık

Türkçe karşılığı
Bir mutluluk için feleğe selâm vermekten usandık.
Bir kavuşma için dost olmayanlara dost gibi görünmekten usandık.
Ayrılık acısından kavuşma zevkini unuttuk.
Sarhoşluğumuzdan şarabın lezzetinden usandık.

Video yorumları

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Bir Devlet İçün Çerha Temennâdan Usandık

Alper Diler

Alper DİLER-Bir Devlet İçin Çerha Temennâdan Usandık (Tan.Tak.Selçuk SİPAHİOĞLU)(ŞEHNAZ)R.G.

Notası

Bir devlet için çerha temennâdan usandık notası - 1
Bir devlet için çerha temennâdan usandık notası - 2